Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme
Membru Bizoo de 4 ani.
0
0 stars: Fara rating
0 pareri

Curs administrator de condominii

0 stars: 0.00 din 0 pareri

1000 lei
Descriere
Administratorul de condominii presteaza urmatoarele activitati specifice ocupatiei:

-administreaza condominiul, propune si supravegheaza lucrari avand ca scop conservarea si intretinerea acestuia
- supravegheaza atat lucrarile care privesc administrarea, cat si personalul angajat
- in caz de urgenta, cu acordul comitetului executiv, initiaza executarea tuturor lucrarilor necesare protejarii imobilului
- presteaza serviciile prevazute in contractul de administrare cu responsabilitate si in mod profesional
-executa dispozitiile prevazute in hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu prezenta lege, regulamentul condominiului si conform contractului de administrare
-organizeaza si conduce contabilitatea in partida simpla si activitatea de casierie
-gestioneaza, separat pentru fiecare asociatie, bunurile materiale si fondurile banesti ale asociatiei, conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv
- propune, cel tarziu pana la sfarsitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale si prognoze pe termen mediu in care trebuie sa includa sumele achitate, lucrarile de intretinere si lucrarile de reabilitare si imbunatatire, sumele necesare din fondurile asociatiei, alte cheltuieli previzibile si o estimare generala a cheltuielilor asociatiei de proprietari
-efectueaza formalitatile necesare in angajarea contractelor cu fumizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea condominiului, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte
-asigura gestionarea condominiului conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare
- are obligatia prezentarii tuturor datelor, documentelor si informatilor privind continutul si respectarea contractului de administrare, precum si a acordurilor de plata in rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestatiilor convenite, la solicitarea oricarui proprietar
-gestioneaza, conform hotararilor adunarii generale sau comitetului executiv, fondul de rulment si fondul de reparatii constituite la dispozitia asociatiei de proprietari, precum si alte fonduri constituite de catre aceasta
-calculeaza, intocmeste, supune verificarii cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobarii cornitetului executiv si afiseaza la avizier lista lunara a cheltuielilor de intretinere, intocmita conform reglementarilor in vigoare, in termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii
- intocmeste lunar si depune semestrial la compartimentul specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari pe a carei raza teritoriala se afla condominiul, situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv
-afiseaza lunar, la avizier, lista de venituri si cheltuieli ale asociatiei, care cuprinde inclusiv veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune
-asigura, prin controale periodice, respectarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor la utilizarea partilor comune, functionalitatea permanenta, la gabaritele proiectate, a cailor de evacuare in caz de incendiu si a celor de acces, interventie si salvare, si comunica de urgenta presedintelui asociatiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate
-indeplineste orice alte atributii stabilite in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari in conformitate cu legea
-poate negocia contractele de fumizare/prestare a serviciilor intre furnizori/prestatori si asociatia de proprietari, ca urmare a hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, conform contractului de administrare
-tine evidente contabile separate pentru fiecare condominiu in parte pe care il are in administrare
Trimite mesaj
Din Gura in Gura